Naam | Name:
Sel nommer | Cell number:
E-pos adres | E-mail address:

INDIEN U AL BY ONS GEBLY HET | IF YOU HAVE ALREADY STAYED WITH US:

Datum by ons gebly  | Date of stay:
Kamer naam | Room name:
Waar het u van ons gehoor | Where did you hear about us:

Watter tyd van die jaar besoek u Bloemfontein |
What time of the year do you visit Bloemfontein:

Sal u ons aanbeveel | Would you recommend us:
Indien nie, hoekom | If not, why:

HOE HET U U VERBLYF ERVAAR | HOW DID YOU EXPERIENCE YOUR STAY:

 

Baie Goed
Very Good

Goed
Good

Billik
Fair

Onder gemiddeld
Below Average

1.  Ontvangs | Reception
2.  Etes | Meals
3.  Tuin | Garden
4.  Kamer geriewe binne | Room facilities inside
5.  Badkamer | Bathroom
6.  Kombuis | Kitchen
7.  Parkering | Parking
8.  Prys van etes | Price of meals
9.  Prys van kamer(s) | Price of room(s)
10.  Personeel | Personnel

11.  Wat sou u addisioneel wou ervaar | What would additionally like to experience:

12.  Indien ervaring nie goed was nie, wat sou u wou verbeter | In case the experience wasn't good, what would you like us to change / improve:

INDIEN U NOG NIE BY ONS GEBLY HET NIE, MAAR WIL OP ONS DATABSIS WEES | IF YOU HAVE NOT STAYED WITH US BUT WOULD LIKE TO BE ON OUR DATABASE:

Naam | Name:
Sel nommer | Cell number:
E-pos adres | E-mail address:
Hoe het u van ons gehoor | How dit you hear about us:

Watter tyd van die jaar besoek u Bloemfontein |
What time of the year do you visit Bloemfontein:

Wat verwag u van B&B @ Bloem | What do you expect
from B&B @ Bloem: